MAPA POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

Nový Jičín - vysokoškolské město

Historický okamžik se odehrál v pátek 4. března 2005 ve 14.00 hodin v reprezentační aule Městského úřadu v Novém Jičíně.
Poprvé na území města Nového Jičína proběhly promoce studentů vysokoškolského studia. Slavnostně promovalo 16 studentů kombinovaného bakalářského studia Vysoké školy podnikání a.s., Ostrava za přítomnosti rektora Doc. PhDr. Josefa Jüngera, CSc., prorektora RNDr. Vladimíra Krajčíka, PhD., starosty města Mgr. Ivana Týleho, dalších členů akademické rady při Konzultačním středisku v Novém Jičíně a hostů.
Samotné vysokoškolské studium bakalářského studijního programu Podnikání v kombinované formě bylo zahájeno zimním semestrem roku 2001 v Konzultačním středisku Vysoké školy podnikání a.s., Ostrava při Soukromé střední odborné škole podnikatelské a textilní a Středním odborném učilišti textilním, s.r.o. v Novém Jičíně, z jejíž iniciativy vysokoškolské studium v Novém Jičíně vzniklo. Studium tehdy zahájilo 26 studentů, 16 již nyní obdrželo vysokoškolský diplom, dalších šest dokončí svá studia v následném termínu a pouze čtyři toto studium nedokončili. Pan rektor ve svém projevu zmínil i dobrou studijní úroveň našich studentů, neboť pět ukončilo svá studia s vyznamenáním. V současné době v Konzultačním středisku v Novém Jičíně studuje celkem 108 studentů. Tito studenti se pravidelně jednou měsíčně (pátek, sobota, neděle) zúčastňují přednášek a cvičení, na kterých se podílejí akademičtí pracovníci Vysoké školy podnikání, a.s., ale také někteří odborní vyučující z Nového Jičína.
Akademická rada rozhodla na svém jednání i o dalším rozvoji Konzultačního centra v Novém Jičíně. Velmi rádi bychom do budoucna získali za podpory Vysoké školy podnikání, a.s. a Města Nového Jičína akreditaci pro denní vysokoškolské bakalářské studium a kombinované magisterské studium. Je to velký úkol a cíl, ale myslíme si, že naše historické město Nový Jičín si plnohodnotný titul "vysokoškolské město" zaslouží

RNDr. Alena Olšáková
ředitelka školy

Zveřejněno 27.04.2005 v 14:32 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule