MAPA POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PROJEKT COMENIUS - BARDEJOV

Ve dnech 31.1. až 4.2.2006 se naše škola zúčastnila dalšího mezinárodního setkání v rámci projektu Comenius, kde se sešli zástupci šesti zemí: Slovensko, Polsko, Belgie, Francie, Itálie a Česká republika.

Již druhým rokem spolupracujeme na evropském projektu s názvem "Survival Guide for Students" (Průvodce mladého člověka Evropou aneb Jak přežít). Z každé školy je vždy vybráno několik studentů, kteří se během školního roku nejvíce zapojují do různých projektových prací. Studenti a učitelé mají všechny zájezdy zdarma. Náklady na cestovné jsou hrazeny z grantu, který je každé partnerské škole přidělen. Studenti si částečně hradí ubytování a veškeré výdaje pro vlastní potřebu. Stravu a vstupné do muzeí, galerií aj. zajišťuje hostitelská země.

Letošní sraz se konal v Bardejově, kde jsme byli přivítáni našimi slovenskými přáteli. Čeští studenti byli ubytováni u slovenských studentů, se kterými si později začali dopisovat a přeposílat zprávy. Ostatní zahraniční studenti a učitelé byli ubytováni v hotelu levnějšího typu (nižší cenové kategorie) dle pravidel agentury udělující granty.

První den dopoledne proběhlo oficiální zahájení ve slovenském Gymnáziu Leonarda Stockela. Poté jsme se rozdělili do několika skupin a začali pracovat na projektu. V každé skupině musel být jeden zástupce partnerské země. Naším úkolem bylo vytváření otázek a odpovědí na různá témata, např. každodenní život, kultura, tradice, zeměpis, historie aj. Tyto otázky se stanou základem nové vědomostní stolní hry, což je jeden z cílů našeho projektu. Po obědě jsme absolvovali dvouhodinovou prohlídku města Bardejov a navštívili budovu staré radnice a historický kostel, kde jsme vyslechli i přednášku z historie v anglickém jazyce. Od 19 do 22 hodin jsme měli připravený večerní program, při němž zástupci jednotlivých zemí různými způsoby představovali svou vlast. Čeští studenti mimo jiné předvedli plakáty a prospekty, které předem pečlivě vypracovali, např. přehled českých osobností, celebrit, sportovců, spisovatelů, pamětihodností, národních jídel, zvyků a podobně.

Druhý den jsme opět pilně pracovali na projektu a zpracovávali otázky k vědomostní hře
o partnerských zemích. Odpoledne se všichni připravovali na jubilejní 10.školní ples, který se konal v prostorách bardejovských lázní - Kúpele. Na ples jsme sice byli pozváni, ale neúčastnili jsme se. Našim slovenským "sestrám" jsme alespoň pomáhali s přípravami, což znamenalo vyzvednout šaty z půjčovny, zajít ke kadeřníkovi a mnoho dalších neméně důležitých (neodpustitelných) věcí.

Třetí den pobytu jsme byli starostou města Bardejov přijati na radnici, kde byl každý student obdarován symbolickou mincí z bardejovského pokladu. Odpolední program nás čekal v lázních Kúpele, kde se také nachází skanzen s mnoha historickými prvky. Jelikož to byl náš poslední společný den, večer jsme se ještě všichni sešli ve škole, rozloučili se a popřáli si šťastnou cestu. Všichni se už moc těšíme na další projektový sraz, který proběhne letos v květnu v Belgii.

Tereza Švancerová, studentka

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 09.03.2006 v 13:39 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule