MAPA POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

Gymnázium Frenštát p. R.

Proč studovat na gymnáziu

Gymnázium ve Frenštátě p. R. je typem školy, která poskytuje svým absolventům všeobecné vzdělání, které jim umožňuje jak další studium na všech typech vysokých škol, tak i přímé zapojení do praxe, především ve státní správě, kultuře, peněžnictví a podobných oborech.. Pro současnou dobu se stává charakteristickým rysem vysoká mobilita a přizpůsobivost pracovních sil, které dokáží rychle reagovat na změny struktury poptávky na trhu práce. Ukazuje se, že těmto změnám se dokáží nejlépe přizpůsobit ti, kteří mají vysokou úroveň všeobecného vzdělání, což jim umožňuje snadnější rekvalifikaci nebo doplnění kvalifikace.

Gymnázium připravuje své studenty především pro studium na vysokých školách všech typů. Chceme upozornit, že možnosti studia na vysokých školách se v poslední době značně rozšířily v důsledku zavedení bakalářského studia. Další možností získat kvalifikaci je studium na vyšších odborných školách, které navazují na středoškolské studium.

Nezanedbatelnou výhodou studia na gymnáziu je fakt, že posouvá dobu rozhodování Vašeho dítěte o svém dalším osudu do věku 18 až 19 let, kdy jsou již jeho zájmy lépe vyhraněny a jeho volba je tedy daleko odpovědnější a snazší než ve věku kdy končí základní školu.

Současné učební plány gymnázia umožňují značnou vnitřní diferenciaci. Velké množství volitelných předmětů umožňuje studentům ovlivňovat svou orientaci během studia a orientovat se více humanitně nebo přírodovědně. V posledním ročníku studia činí volitelné předměty téměř 50% z celkového počtu hodin.

Škola má dobré personální obsazení a výuka je plně aprobovaná, máme velmi dobré materiální podmínky, dostatek odborných učeben, výborné podmínky pro výuku tělesné výchovy v městské sportovní hale a na novém víceúčelovém hřišti s umělým povrchem, máme dostatek počítačů, což umožňuje studentům individuální práci na počítači jak při výuce, tak také při dalších zájmových aktivitách. Od podzimu 1999 je škola připojena k Internetu, žáci mají možnost v odpoledních hodinách volného přístupu do počítačových učeben. Každoročně pořádáme pro studenty zahraniční exkurse. Věnujeme se i talentům, o čemž svědčí dobré výsledky našich studentů v různých soutěžích a olympiádách. Při hodnocení škol, které provádí ministerstvo školství se naše škola umisťuje vždy na předních místech v rámci celé ČR.

RNDr. Milena Vaverková
ředitelka gymnázia

KONTAKTNÍ ADRESA:

Gymnázium Frenštát p. R.
RNDr. Milena Vaverková
Martinská čtvrť 1172
744 40 Frenštát pod Radhoštěm
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 835 674
(+420) 556 836 416
fax: (+420) 556 831 888

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.538888889N, 18.212222222E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 406.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.freng.cz

Typ záznamu: Střední škola
AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 25.06.2008 v 10:51 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule