MAPA POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

OSTAFLEX - dyspersyjny kit akrylowy [  ]

OSTAFLEX - dyspersyjny kit akrylowy -

OSTAFLEX
to jednoskładnikowa masa w postaci pasty, która zawiera spoiwa na bazie wodnej dyspersji akrylowej, delikatne wypełniacze, pigmenty, środki dyspersyjne oraz domieszki modyfikatorów.

Zastosowanie: Kitowanie szczelin i szpar w tynkach i betonie, kitowanie otulin obwodowych konstrukcji składowych, kitowanie szczelin i szpar, przeniknięć, wpustów oraz koneksji wyrobów blaszanych konstrukcji dachowych. We wnętrzach OSTAFLEX stosuje się do kitowania szpar między płytami ściennymi, około ościeżnic, obramowań okiennych składanych ścian działowych, stropów itp.

Właściwości:
Gęstość: 1,4 - 1,6 kg/m2
Waga po wysuszeniu: 72 - 80 %
pH: 8,0 - 10
Objętość po wysuszeniu: 60 - 68 %

OSTAFLEX posiada bardzo dobrą przyczepność do podkładów silikonowych, asfaltu, blasze ocynkowanej, odporny na działanie czynników atmosferycznych i zachowuje właściwości elastyczne nawet podczas minusowych temperatur. Masa nie jest odpowiednia na szkło oraz aluminium.

Przygotowanie podkładów: Podkłady muszą być pozbawione mechanicznych, tłustych nieczystości oraz prochu. Podkłady chłonne napuścić powłoką podstawową PRIMER lub inną substancją napuszczającą, przeznaczoną pod systemy dyspersyjne.

Przebieg pracy: Kit nanosimy na podkład zazwyczaj metalową szpachlą lub pistoletem wyciskowym. Przy naprawie dachu z pap asfaltowych zaleca się zastosować w wypadku większych szczelin, koneksji i przeniknięć włożyć warstwę kitu na tkaninę siatkową. Temperatura powietrza i podkładu podczas nakrywania oraz schnięcia nie może spaść poniżej +10 °C, nie zalecamy pracować z kitem na zewnątrz w czasie, kiedy temperatura w przeciągu schnięcia oraz utwierdzania może spaść poniżej +5 °C.

Odcień koloru: Kit produkuje się w białym lub szarym odcieniu nie normalizowanym.

Opakowanie oraz magazynowanie: Pakowanie w plastikowych opakowaniach 1,2 kg, 4,5 kg a 15 kg. Produkt przechowujemy w oryginalnych opakowaniach przy temperaturze +5 do +25 °C, w miejscach chronionych od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz nagłych zmian temperatury. Zdolność przechowalnicza min. 12 miesięcy od daty produkcji

Bezpieczeństwo oraz higiena: OSTAFLEX nie jest szkodliwy w myśli ważnych ustaw. Podczas pracy należy stosować pomoce ochronne oraz dotrzymywać zasady higieny osobistej. Podczas aplikacji natryskiem należy ochraniać organy oddechowe a w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić wentylację. W razie kontaktu z oczami dokładnie wymyć dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Likwidacja odpadów:puste metalowe opakowania oddać do punktu skupu odpadów kod odpadu: 150104. Plastikowe opakowania należy likwidować tak jak pozostałe odpady, kod odpadu: 150102.Resztki emalii oraz zanieczyszczone opakowanie należy zlikwidować jak niebezpieczny odpad, kod odpadu: 080111

ADRES KONTAKTOWY:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Czechia (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.denascolor.cz

Typ zapisu:
AKTUALIZACJA: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 14:06 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule