MAPA POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

DENATOP S - dyspersyjna emalia akrylowa na drewno [  ]

DENATOP S - dyspersyjna emalia akrylowa na drewno -

DENATOP S
to jednoskładnikowa wodą rozcieńczana emalia na bazie samo sieciowej akrylowej dyspersji nowej generacji. Zawiera malarskie pigmenty, delikatne wypełniacze, spoiwa organiczne, koalescenty, modyfikatory reologiczne oraz inne domieszki regulujące ich właściwości. Podczas schnięcia oraz utwardzania kolorytu dochodzi poprzez utlenianie do chemicznego sieciowania spoiwa i powstaje bardzo jakościowa i wytrzymała błona, która swymi właściwościami jest prawie porównywalna do dwuskładnikowych systemów.

Zastosowanie: Do podstawowego impregnacyjnego malowania elementów drewnianych produktów, konstrukcji oraz materiałów na bazie masy drewnianej w wnętrzach oraz na zewnątrz. Emalia jest odpowiednia do malowania okien, drzwi, futryn, balustrad, okładów, mebli ogrodowych itp. Emalię można także zastosować do malowania konstrukcji metalowych uprzednio nacieranych warstwą podstawową (włącznie podstawowych barw syntetycznych na bazie alkadów) również podczas renowacji na stare koloryty syntetyczne.

Właściwości:
Gęstość: 1,2 - 1,3 kg/l
Waga po wysuszeniu: 40 - 50 %
pH 8,5 - 10
Objętość po wysuszeniu: 30 - 40 %

Koloryt wyznacza się znakomitą wytrzymałością przeciw kredowaniu oraz kruchości powodowanych działaniem promieniowania promieni UV oraz wpływami atmosferycznymi, chemiczną wytrzymałością oraz nie posiada lepkość powierzchni (malowanie okien i drzwi).

Przygotowanie powierzchni: podłoże przeznaczone do malowania winno być suche, pozbawione mechanicznych, tłustych nieczystości oraz starych łuszczących się powłok farb. Wsiąkliwe podkłady napuszczamy podstawowym lakierem DENAPOL a po zaschnięciu przeszlifujemy. Stare obmalowania trzymające się podkładu zalecamy przeszlifować i emalię nanosić bezpośrednio bez napuszczającego kolorytu.

Przebieg pracy: pokrywa się na podkład zazwyczaj pędzlem, wałkiem, natryskiem lub maceracją (zamaczaniem) w dostarczanej konsystencji bez rozcieńczania w dwu lub trzech warstwach z minimalnym dwu godzinowym odstępem czasu pomiędzy poszczególnymi malowaniami. Temperatura powietrza i podkładu podczas nakrywania oraz schnięcia nie może spaść poniżej + 10 °C.

Odcienie kolorów: Według wzorów RAL, EUROTREND, NCS, ČSN albo w odcieniach według umowy w połyskowym, matowym lub w strukturalnym wykonaniu.

Wydajność: 7-10 m2/kg na jedną warstwę.

Pakowanie i magazynowanie: Plastikowe lub metalowe opakowania o wadze 0,8- 200 kg. Produkt przechowujemy w oryginalnych opakowaniach przy temperaturze +5až + 25 °C, zdolność przechowalnicza min. 12 miesięcy od daty produkcji. Emalia nie może zamarznąć.

Bezpieczeństwo oraz higiena: DENATOP S nie jest szkodliwy w myśli ważnych ustaw. Podczas pracy należy stosować pomoce ochronne oraz dotrzymywać zasady higieny osobistej. Podczas aplikacji natryskiem należy ochraniać organy oddechowe a w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić wentylację. W razie kontaktu z oczami dokładnie wymyć dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Likwidacja odpadów: puste metalowe opakowania oddać do punktu skupu odpadów kod odpadu: 150104. Plastikowe opakowania należy likwidować tak jak pozostałe odpady, kod odpadu: 150102.Resztki emalii oraz zanieczyszczone opakowanie należy zlikwidować jak niebezpieczny odpad, kod odpadu: 080111.

ADRES KONTAKTOWY:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Czechia (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.denascolor.cz

Typ zapisu:
AKTUALIZACJA: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 08:24 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule