MAPA POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

DENATOP R - disperzní akrylátový email na kovy [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENATOP R - disperzní akrylátový email na kovy -

DENATOP R
je jednosložkový, vodou ředitelný email, formulovaný na bázi akrylátové disperze. Obsahuje barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady, upravující jeho vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakbenzin.

Použití: Nátěry ocelových, pozinkovaných a hliníkových konstrukcí, opatřených základním nátěrem DENAKOR. Email je vhodný pro nátěry kovových střech, klempířských konstrukcí, ocelových mostů, sloupů, zábradlí, průmyslových hal a technologických zařízení a dalších konstrukcí ve výstavbě i při renovaci. Email je možno použít pro nátěry v exteriérech i v interiérech.

Vlastnosti: Hustota: 1,15 - 1,25 kg/l Hmotnostní sušina: 48-53 %
pH 8,5 - 10 Objemová sušina: 35-42 %
Email má vynikající odolnost proti působení UV záření a povětrnostních vlivů, chemickou odolnost a dlouhou životnost. Nátěr je odolný proti křídování a křehnutí.

Příprava podkladu: Podklady musí být opatřeny základním nátěrem DENAKOR. Možnost použití jiných základních nátěrů jiných typů základních nátěrů je nutno předem odzkoušet nebo projednat s výrobcem.

Pracovní postup: Email se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci bez ředění, v jedné nebo dvou vrstvách. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 5 °C.

Teoretická vydatnost: 5 - 7 m2/kg při tloušťce suché vrstvy 50 m.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnice RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo dle dodaného standardu.

Balení a skladování: Plechové nebo plastové obaly o hmotnosti 0,8 - 200 kg. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Email nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENATOP R není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 08:16 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule