MAPA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY

Unikátní fresky zachránil farář

Jestliže se dnes těšíme z objevu prastarých fresek v kostele v Hrozové, nesmíme zapomenout, že právě uplynulo 44 let od smrti P. Josefa Kunického.

Když v září 1961 nastoupil do Hrozové a Slezských Rudoltic nový farář P. Josef Kunický, obhlédl nejdříve stav kos¬telů. Do kroniky poznamenal: „Farní kostel v Hrozové hrozí zřícením, veškeré jiné opra¬vy musí ustoupit chátrají¬címu kostelu. Na jeho stře¬chu je nutno obrátit zřetel na prvním místě.“

Byla to doba, kdy stát ponechal většinu válkou poškozených kulturních památek svému osudu, i když to byly historicky cenné zámky. Dokonce ani nezajistil ochranu před rabováním.

Natož pak kostely. Jak¬mile se začaly hroutit stře¬chy, byly určeny k demolici. Svého druhu unikátní kos¬tel v Osoblaze nebyl jedi¬ný, který takto skončil. Jsou očití svědci, kdy farář pro¬sil příslušné úřady, aby po¬volily převést peníze určené na demolici na nákup mate¬riálu, a práce by si zajistila farnost sama. Marně.

P. Kunický měl tedy nelehký úkol. Jednak přesvědčit úřady, aby povolily opravu střechy a fasády rozbité ve válce dělostřeleckou palbou, a jednak sehnat peníze.
Na Osoblažsko byl poslán za trest. Byl to totiž vysoce inteligentní, vzdělaný a schopný člověk, překladatel a publicista. V le¬tech 1948 - 1952 byl odsouzen státním soudem pro neohlášení podvratného živlu do vězení.

Zdálo se, že zapadlé Osoblažsko je to správné místo, kde nemůže nadělat žádné ideo1ogické škody.

Jako člověk vzdělaný také v dějinách umění postřehl, že v presbytáři za oltářem je Zachovalé okénko gotického tvaru, což dosvědčovalo sta-robylost kostela. Jeho his¬torii sepsal a vyvěsil na ná¬stěnce.
Díky tomuto nálezu byl kostel označen za kulturní památku a mohla začít komplikovaná jednání o opravě střechy. Peníze sháněl sbírka-mi a především u kolegů z bohatších farností. Měl velké diplomatické nadání a podařilo se mu přesvědčit i firmy dodávající břidlici k přijatelným cenám. Dopravu a pracovní síly zdarma sháněl mezi svý¬mi farníky. Někteří si to do¬dnes pamatují. A tak bylo v roce 1965 nebezpečí zřícení alespoň na čas zažehnáno.

P. Josef Kunický, kněz, který už tehdy pochopil historičnost hrozovského kostela a udělal pro jeho záchranu, co bylo v jeho silách, zemřel 17. dubna 1969.

5+2 dny Bruntálsko, ze dne 18.4.2013
LUDMILA ČAJANOVA, čtenářka z Rusina


 
Zveřejněno 19.04.2013 v 08:49 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule