MAPA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY

Kaple v Rusíně.

Od roku 1814 stával na rusínském kopci, dříve zvaném Klobouk, kostelík zasvěcený Navštívení P. Marie. Kostelík byl dominantou zdejšího kraje těsně na hranicích s dřívějším Pruskem (po 2. sv. válce s Polskem). Býval téměř půldruhého století poutním místem hojně navštěvovaným jak z území Osoblažska, tak z tehdejšího pruského Hlubčicka a mše svaté se zde v létě konávaly každý týden.

Tento kostelík byl zcela zničen dělostřeleckou palbou v březnu 1945. Podnět k obnově vyšel roku 1990 od preláta, prof. dr. Josefa Scharberta, který se narodil r. 1919 v Hrozové. Po válce r. 1946 musel svou vlast opustit. V Německu vystudoval, stal se profesorem teologické fakulty Univerzity v Mnichově.Několik let působil na univerzitě společně se svým kolegou Josefem Ratzingerem, nynějším papežem Benediktem XVI. Byl mezinárodně uznáván jako znalec Starého zákona a orientálních a biblických jazyků. Po pádu komunismu přijel do Hrozové slavit svou primiční mši. Po uplynutí jednoho roku našel jeho podnět odezvu u místní samosprávy, občanů a krnovského děkana P. Ludvíka Kuse, který založil stavební výbor. Ve spolupráci s obcí Rusín a s podporou současných i dřívějších jak českých tak německých obyvatel obce Rusína a okolí byla stavba zahájena.
Finanční sbírka vynesla částku přibližně 75 % celkových nákladů. Zanedlouho vyrostla nová stavba jen několik metrů od místa původního. Do fasády jsou zabudovány fragmenty kamenného kříže, který stával před původním kostelem. Vnitřní výzdoba je jednoduchá, ale vkusná, a proto emocionálně působivá. Text nad oltářem" Ut omnes unum sint " znamená: " Aby všichni jedno byli ". Mramorová kropenka na svěcenou vodu zasazená do zdi u vchodu byla ukrývána celá desetiletí řádovými sestrami v Krnově - Ježníku a původně pochází ze zrušené kaple v krnovské nemocnici. Malý zvonek ve zvonici je z Volyně (z Ukrajiny) - z tamějšího českého kostela, odkud si jej přivezli čeští navrátilci.
Vysvěcení provedl prof. dr. Scharbert jako iniciátor stavby. Mši svatou ve volné přírodě sloužili dne 8. srpna 1993 latinsky dva čeští, dva němečtí a tři polští kněží. Liturgie slova probíhala střídavě ve třech jazycích za účasti asi 100 bývalých rodáků z Německa, 250 Čechů a 250 Poláků, kteří přišli jako procesí s prapory z Hlubčic a příhraničních polských obcí. Původní záměry o množství bohoslužeb v této kapli doznaly určité změny. V současné době se zde bohoslužby konají jen příležitostně. Pravidelně se však koná vždy o první neděli v srpnu mezinárodní pouť česko-polsko-německá na památku vysvěcení. Bývá hojně navštěvována a na slavnosti se podílí i obec Rusín s doprovodným programem a pohoštěním pro všechny poutníky.
Také občanské sdružení Královský stolec obohacuje program o koncert pořádaný v hrozovském kostele a nabídkou suvenýrů k prodeji.

Autor: Ludmila Čajanová

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY


 
Zveřejněno 01.04.2008 v 08:01 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule