MAPA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY

Historie obce Mladějovice

R. 1296 - vesnice s kostelem
R. 1390 - přechází obec do majetku pánů ze Šternberka
R. 1395 - majetek Petra ze Šternberka
R. 1430 - prochází krajem husitská vojska pod vedením
Prokopa Velikého Holého a po týdenním obléhání
dobývají Šternberský hrad, kde zůstane 2 roky husitská posádka
R. 1444 - potvrzuje Jiří z Kravař luh a práva dědičné rychty v Mladějovicích Filipovi
českou listinou

Usedlíci v Mladějovicích - v době 30leté války se zde usazovali Němci

R. 1600 - seznam usedlíků v obci Mladějovice, jak je uveden v urbáři šternberského
panství
R. 1625 - přechází mladějovický kostel pod šternberské Augustiány
R. 1637 - česká listina v původní báni kostelní, druhá r. 1667
R. 1642 -1650 švédská vojska drží Šternberk
R. 1651 - nejstarší záznamy ve farní matrice - české
R. 1659 - německá listina - Libius z Wurtenberka potvrzuje právo štb. hejtmana
Kaspara Scherl na zakoupení 2 gruntů v Mladějovicích
R. 1704 - v obci vypukl mor
R. 1766 - velký požár v Mladějovicích -vyhořelo 15 usedlostí
R. 1795 - obec má 67 domů, 420 obyvatel
R. 1791 - byl zbořen starý kostel a 11.4.1791 se začal stavět nový kostel (1.8.1928
se zde sloužila první česká mše)
R. 1805 - v obci Rusové
R. 1834 - 21. srpna - velká bouře v okolí, mnoho škod na úrodě
R. 1834 - cholera v Mladějovicích
R. 1843 - se 2 usedlíci vykoupili z roboty za 1415 zl. 33 krejcarů
R. 1848 - zrušena robota
R. 1851 - opět cholera říjen - listopad
R. 1855 - vyhořela Velká strana - oheň vznikl v č. 48 a shořelo 15 stavení
R. 1858 - dostala věž kostela dnešní podobu
R. 1866 - v obci Prusové - konali voj. bohoslužby na Křížové cestě (Kapličky)
R. 1868 - vypuštěny rybníky (700 měr - dnes velký rybník 1,40ha)
R. 1871-73 - stavba dráhy ze Šternberka do Uničova
R. 1873-76 - vykácen les Březina (Horta)
R. 1885 - zřízena zastávka žel. dráhy Mladějovice
R. 1887-89 - stavba silnice Šternberk - Uničov
R. 1900 - sčítání lidu - v Mladějovicích 528 osob z toho 512 Němců a 16 Čechů
R. 1910 - sčítání lidu -552 němců a 8 čechů
R. 1914-1918 světová válka
R. 1918 - dne 28.10 - osvobození národa
R. 1921 - sčítání - 530 Němců, 54 Čechů , 1 cizinec
R. 1922 - 2. května , otevření české školy , 7 čes. žáků
R. 1925-26 - pozemková reforma v obci, vznik Dolní a Horní kolonie slavnost předání
půdy /pomník na Dol. kolonii/
R. 1928 - 16 září začíná vyučování v nově postavené české škole, která má 39 dětí.
Zřizuje se také škola mateřská - 13 dětí
R. 1930 - sčítání lidu: 201 Čechů, 535 Němců a 12 cizinců
R. 1931 - volby česká hraničářská kandidátka - 95 hlasů zvoleni 3 čl. zastupitelstva
obecního
R. 1933 - stává se nejsilnější stranou německá SDP
R. 1934 - přichází na školu hraničářský učitel, Jarosl. Vrbický
R. 1935 - 75 čl.Národní jednoty pro východní Moravu v 0lomouci
R. 1938 - ve škole 23 žáků - jeden učitel

okupace a utvoření protektorátu Čechy a Morava

R. 1943 - stalingradská bitva
R. 1944 - podzim - stěhovaly se kolony tyrolských Němců, kteří zde byli již usazeni
R. 1945 - ve škole 29 žáků a 1 učitel

osvobození obce souviselo s osvobozením okresu

6.května 1945 - ukrajinská skupina gen. Jeremenkova
postup Šumperk - Přerov, směr Svitavy -Kolín
Již 8.5.1945 se vraceli první rolníci z Dolní Kolonie a 10.5.1945 se konala první ustavující schůze za účasti 16 občanů, většinou starousedlíků. Předsedou MNV zvolen J.Šipula, místopřed. J. Orság a 11 zastupitelů.

R. 1947 - ve škole 65 žáků, 2 učitelé
R. 1946 - 5.7.- zvolen pracovní výbor MNV, který odpovídal politickému rozdělení
v obci. V těchto letech se také obnovil kulturní život v obci.
R. 1948 - poválečná obnova hospodářství a průmyslu v republice, doluje se
v železorudných dolech v Krákořicích, škola měla 56 žáků a dva učitele
R. 1953 - škola měla 79 žáků a 2 učitele
R. 1954 - škola měla 84 žáků a 3 učitele
R. 1956 - velká živelná pohroma, vysoké škody na polích
R. 1958 - založen Československý svaz mládeže
R. 1959 - byl dobudován kulturní dům a budova MNV, kde byla obecní knihovna a
zřízena pošta, pro mateřskou školu byla uvolněna budova č. 132,
byl založen Požární sbor a zakoupena stříkačka
R. 1960 - zrušen okres Šternberk a vytvořen okres Olomouc, kraj olomoucký
přejmenován na Severomoravský se sídl. v Ostravě
8.května 1960 byla uložena schránka s dukelskou prstí do zdi místní ZŠ
11.června 1960 - volby do Nár. shrom., KNV, ONV a MNV
- byly postaveny 4 obytné domy na statku Mlad. a r. 1961 předány do
používání
- zbytkový statek Ml. má 280 ha půdy a stal se Státním statkem
- dětský útulek na statku má 15 -20 dětí
R. 1962 - byla ukončena socializace vesnice
-úprava rybníka z 0,20 ha na 1,40 ha /r.1961/
-celková úprava potočního příkopu a zatrubnění v délce 9 km
-vyměněna a rozšířena el. síť
-únor -masová chřipka
Složky v obci:
Svaz žen - 30 čl.
Sokol - 28 čl.
ČSČK - 40 čl.
SPO - 27 čl.
Osv.beseda, zal. r. 1945 , kroužek divadelní, hudební, knihovna
R. 1963 - 1.2.1963 byly sloučeny obce Komárov, Řídeč a Mladějovice do jednoho
zemědělského družstva, obhospodařují 1.047 ha a mají 231 čl., předseda
Jan Blaha - Řídeč /17Kč na jednotku/
R. 1964 - ve škole 63 žáků - 3 učitelé
-1.června 1964 -sloučení obcí: Řídeč, Komárov, Mladějovice ,
počet obč. 965
-24.června -volby do Nár. shrom.,krajů, okresů a obcí
R. 1973 - sloučení JZD Paseka a JZD Mladějovice , 298 pracovníků
- Vzhled obce se mění k lepšímu, upravuje se zeleň i cesty a také se
zvyšuje hmotná vybavenost občanů
- občané dojíždí za prací do Šternberka (Chronotechna, Unič.stroj.),
Uničova a Olomouce
R. 1976 - volby do NV všech typů, pro Mladějovice zvolen Skládal 0l.
R. 1977 - ve škole 38 dětí, 3 učitelé
- oprava KD, oprava pož. zbrojnice, GO el. v Mat. škol.
R. 1978 - 3O let únorových událostí 11 velkých akcí
- večer důchodců 118 os.
R. 1979 - integrace se Šternberkem, vytváří se Občanský výbor
- dětí ve škole 42, 2 učitelé a příchod p. uč. Kubné

Od r. 1979 do r. 1991 pod Šternberkem

R. 1991 - od 1.1. samostatná obec s Obecním úřadem, starosta p. Kouřil Miroslav
R. 1993 - k 1.1.1993 byla naše republika rozdělena - Česká republika , Slovenská
republika

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 04.12.2002 v 07:29 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule