MAPA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY

















Historie obce Jindřichov

Jindřichov, německy Hennersdorf, byl založen podle magdeburského práva v roce 1256 jako Henrikes-torp. Původně náležel olomouckým biskupům, avšak již od roku 1288 byl udělován do lenní držby. V držení Jindřichova se v následujících letech vystřídalo několik šlechtických rodů. V roce 1633 koupil jindřichovské panství Jan Jiří Maxmilián z Hodic. Ve 2. polovině 17. století zahájili Hodičtí první etapu výstavby reprezentačního zámku v barokním stylu. V roce 1739 získali panství i zámek Bartesteinové. Po požáru v roce 1844, který značně poškodil celý zámek, bylo započato s jeho celkovou přestavbou. Po smrti posledního člena rodu Josefa z Bartesteinu, přešel v roce 1866 velkostatek Jindřichov odkazem na nezletilého Maxmiliána Skrbenského z Hříště, jehož poručníci ho v roce 1869 prodali Albertu Kleinovi z Vízmberka. Kleinové věnovali pozornost především úpravě zámeckého parku, který obohatili o řadu cizokrajných dřevin, zejména ze Severní Ameriky.
Jindřichov byl velkou obcí s několika podniky velkého významu. Před druhou světovou válkou byl zde pivovar, sladovna, pila, 2 mlýny, elektrárna, vyráběly se zde lihoviny a likéry, boty, koberce, sodová voda a jiné zboží.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 19.11.2002 v 14:56 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule